Coğrafi Bilgi Sistem Ve Teknolojileri

Coğrafi Bilgi Sistem Ve Teknolojileri

 
NOKTA SAVUNMA VE BİLİŞİM TEKNOLOJİ A.Ş. büyük hacimli coğrafi verilerin hedeflenen alanlara uygun araçlar üzerine sabitlenmiş, street view kameralar ile 360° yatayda 180° düşeyde olmak üzere tüm alanın ölçülebilir, görüntülü, koordinatlı verilerin toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekansal analizi, sorgulanması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren, donanım ve yazılıma sahiptir.