Etik İlkelerimiz

NOKTA TEKNOLOJİ, ÇALIŞAN ve PAYDAŞLARI

 
Tüm ilişkilerinde şeffaf, adil ve hakkaniyetli olmaya özen gösterir.

Görev ve sorumluluklarını yerine getirirken Ülke ve Şirket çıkarlarını olumsuz etkileyeceğini düşündükleri hiçbir ilişki, fayda, etkinlik ve girişim içinde olmaz.

Bütün iş ve işlemlerinde kurumsal değerlerine ve iş ahlakına uygun davranmayı ana etik ilkesi olarak belirler ve buna göre davranış gösterir.

Şirket menfaatlerini kendi çıkarlarının üzerinde tutar; tüm paydaşlara karşı sorumlu davranırlar ve doğal çevrenin korunmasına azami gayret sarf eder. Bugünün ve yarının kuşakları için çevreyi korur, yürürlükte olan çevre koruma yasalarına ve düzenlemelerine uyar, iş güvenliği ve işçi sağlığı mevzuatına uygun biçimde çalışır.

Şirketin tüm kaynaklarını milli bir kaynak olarak görür, etkin ve verimli kullanılmasına azami dikkat eder.

Yaptıkları işlerle ilgili en üst seviyede sorumluluk alır ve bunun gereğini yerine getirir. Bu konularda; akılcı, dürüst, planlı programlı, verimli, katılımcı ve huzurlu bir çalışma ortamının oluşturulmasında ve bu ortamın geliştirilip sürdürülmesinde samimi katkı yapar.