İnsan Kaynakları Politikası

 
NOKTA TEKNOLOJİ, rekabet gücünü arttırmak, yüksek teknolojiyi katma değer sağlamak için kullanmak, kaliteli ürün ve hizmet anlayışıyla sektördeki lider konumunu sürdürerek şirketi ve paydaşlarını geleceğe taşımak için İnsan Kaynakları Yönetimi’ni iş stratejilerinin odağında konumlar ve tüm İK uygulamalarını birbirine bağlı, bütünleşik bir sistemde yönetmeyi hedefler.

Bu doğrultuda İnsan Kaynakları süreçlerimizi iş önceliklerimizin ve hedeflerimizin odağında tutarak;
İş Sağlığı ve Güvenliği ilke ve sorumlulukları dahilinde iş süreçlerini şekillendiren,
Sürekli iyileşme ve gelişim için çalışanlarına nitelikli ve etkisi ölçülebilir eğitim ve gelişim fırsatları sunan,
İç yeteneklerine odaklanarak çalışanlarının sırasıyla; potansiyellerini fark etmesi, geliştirmesi ve kullanabilmesi için eğitim ve gelişim ortamı yaratan,
Ekip çalışmasını, takımdaşlık bilincini destekleyen,
İleri teknolojileri Öğrenmeye açık olma anlayışı ile şirket kültürüne yeni teknolojileri entegre eden
Çalışanın iş-özel yaşam dengesini destekleyen,
Bireysel, toplumsal ve çevresel sorunlara karşı sorumluluk bilinci yüksek bireyler ile toplumun refahına hizmet etmeyi amaçlayan bir yaklaşım içinde olmayı ve uygulamalarımızı sürekli bu amaçlar doğrultusunda iyileştirmeyi hedefleriz.